Báo cáo tương lai việc làm trong 5 năm tới

Báo cáo tương lai việc làm trong 5 năm tới

bao cao tuong lai viec lam

Đại dịch Covid-19 dẫn đến giãn cách xã hội và suy thoái toàn cầu năm 2020. Việc này tạo nên những thay đổi mới cho thị trường lao động và thúc đẩy những tiến bộ của khoa học hiện đại vào công việc.

Báo cáo tương lai việc làm nhằm làm sáng tỏ:

  1. Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 lên thị trường lao động
  2. Triển vọng dự kiến cho các công việc và kỹ năng nghề nghiệp trong 5 năm tới

Báo cáo là sự kết hợp giữa định tính và định lượng, tổng hợp quan điểm của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp – giám đốc điều hành, giám đốc chiến lược và giám đốc nhân sự.

Picture1
Pic2
pic3
pic4
pic5
pic6
pic7
pic8
pic9

Sưu tầm bởi EMSC – Giải pháp quản lý nhân sự hiệu quả

Rate this post
(028) 7777 9979