Bí quyết giúp bạn đào tạo nhân sự thành công cho doanh nghiệp

Bí quyết giúp bạn đào tạo nhân sự thành công cho doanh nghiệp

A 7

A 7

Đào tạo nhân sự luôn là thử thách mà nhiều nhà lãnh đạo đang phải phải đối mặt. Làm sao để có thể đào tạo nhân sự chất lượng để tăng cường sức cạnh tranh cho doanh nghiệp? Lời giải nào cho bài toán nan giải này? 

Đào tạo nhân sự trong doanh nghiệp là một trong những khâu quan trọng để có thể gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Để làm tốt khâu này thì doanh nghiệp cần phải có hướng đi rõ ràng trong quy trình đào tạo nhân lực. Dưới đây là một số gợi ý cho bạn.

Phân tích nhu cầu đào tạo nhân sự cho doanh nghiệp của bạn

Khi phân tích nhu cầu đào tạo cho doanh nghiệp thì bạn phải đánh giá được thực trạng và kết quả công việc của nhân viên. Từ đó, so sánh những mục tiêu cụ thể được đặt ra cho họ. Tiếp theo, bạn nên phân tích có hệ thống để tìm ra những nhân tố tác động tới kết quả của nhân viên. Kết quả của việc phân tích nhu cầu đào tạo là phải chỉ ra được nhân viên cần phải được đào tạo những gì; mục tiêu nào việc đào tạo phải đạt tới; và những công việc khác phải làm là gì để phát huy một cách tốt nhất những kết quả mà quá trình đào tạo mang lại.

đào tạo nhân sự cho doanh nghiệp

Thực hiện phân tích nhu cầu đào tạo cho doanh nghiệp

Thiết kế chương trình đào tạo

Thiết kế đào tạo là lập kế hoạch, lập trình sẵn cho quá trình đào tạo; sao cho khi thực hiện đầy đủ chương trình; kế hoạch đó thì kết quả đạt được phải thỏa mãn được những mục tiêu đã đặt ra. Mục tiêu đó có thể là năng lực, là kỹ năng, kiến thức chuyên môn… và được thể hiện ra bằng kết quả cụ thể. Thiết kế chương trình đào tạo không phải chỉ đưa ra  các tài liệu tham khảo; nhằm cung cấp tri thức đơn thuần mà phải cho ra kết quả. Cho nên bạn nên xây dựng một chương trình đào tạo thật chi tiết, cụ thể cho nhân viên. Ngoài ra, bạn nên bám sát chương trình đào tạo để điều chỉnh những thiếu sót một cách kịp thời.

Thực hành

Việc học hỏi kiến thức qua những chương trình đào tạo là không đủ. Bạn cần phải cho nhân viên trải nghiệm và thực hành những gì họ được học. Hoạt động đào tạo do vậy không phải chỉ là việc giảng bài; mà là một loạt những hoạt động đa dạng: giảng và nghe, thảo luận, thử nghiệm, thực hành… nhằm đạt được những năng lực và công việc được quy định trong các kết quả và mục tiêu của từng khoá học.

Do vậy, những người thực hiện đào tạo không chỉ cần có tri thức chuyên môn về nội dung mà còn phải có năng lực ăn nói; có khả năng thực hiện các hoạt động đào tạo theo thiết kế đã được lập trình một cách liên hoàn với nhau; để giúp học viên đạt các kết quả và mục tiêu đã hoạch định. Người thực hiện đào tạo phải nắm vững các nội dung được đào tạo; hiểu rõ quá trình đào tạo và nắm vững thiết kế đào tạo để đưa ra quyết quả tốt nhất.

kỹ năng đào tạo nhân sự

Nhân viên không những phải học những kiến thức mà còn phải trau dồi kỹ năng của mình

Đánh giá kết quả đào tạo

Kết quả hình ảnh cho training need analysis

Đánh giá kết quả đào tạo nhân sự là cho ra những thông tin để đánh giá lại toàn bộ quá trình đào tạo nhằm khắc phục các sai sót và cải tiến. Mặt khác, đánh giá dựa trên những mục tiêu cụ thể và gắn với các kết quả; các mục tiêu đào tạo thì sẽ tạo ra động lực tốt cho việc học hỏi và ứng dụng; cải thiện hiệu quả công việc. Để đánh giá tốt, bạn cần phải trả lời những câu hỏi sau:

  • Việc phân tích nhu cầu đào tạo: có chính xác không, tại sao?
  • Thiết kế đào tạo có phù hợp không, tại sao?
  • Thực hiện đào tạo có tốt không, có đúng theo thiết kế không, tại sao?
  • Kết quả đào tạo: năng lực, kỹ năng và kết quả công việc có tốt không, tại sao?

Việc đánh giá kết quả đào tạo cũng đồng thời xem xét cả việc thực hiện các cải tiến khác có liên quan đã được chỉ ra trong quá trình phân tích nhu cầu đào tạo; để đánh giá chính xác hơn. Quá trình đào tạo nhân viên mới của doanh nghiệp quyết định rất nhiều vào năng suất làm việc của nhân viên cũng như sự trung thành của họ với tổ chức.

Doanh nghiệp lưu ý là đào tạo nhân viên mới không chỉ là về kỹ năng chuyên môn mà cả những công việc ở những phòng ban khác nhau; để họ có thể thấy được bản thân cũng liên quan đến công việc chung của cả doanh nghiệp.

Quá trình đào tạo nhân sự và huấn luyện nhân viên sẽ tạo cho nhân viên có cơ hội phát triển kiến thức; kỹ năng từ đó sẽ có thêm nhiều kiến thức mới, kỹ năng mới và công việc sẽ trở nên hiệu quả hơn.

Nguồn: Tìm Việc Nhanh

EMSC – Giải pháp phần mềm quản lý nhân sự hiệu quả

Rate this post
(028) 7777 9979