Tuyển dụng

24 Tháng Mười Hai, 2019
tuyen dung

Chuyên viên Marketing Online

Hồ Chí Minh

Lương: 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ

Ngày hết hạn: 30/06/2022

16 Tháng Tư, 2019
tuyen dung

Chuyên viên lập trình phần mềm nhân sự HRIS

Hồ Chí Minh

Lương: 8,000,000 - 20,000,000 VNĐ

Ngày hết hạn: 30/06/2022

26 Tháng Mười Một, 2018
tuyen dung

Chuyên viên tư vấn – triển khai phần mềm quản lý nhân sự

Hồ Chí Minh & Hà Nội

Lương: 8,000,000 - 20,000,000 VNĐ

Ngày hết hạn: 30/06/2022

26 Tháng Mười Một, 2018
tuyen dung

Chuyên viên kiểm thử phần mềm (Tester)

Hồ Chí Minh & Hà Nội

Lương: 6,000,000 - 10,000,000 VNĐ

Ngày hết hạn: 30/06/2022

(028) 7777 9979