Tuyển dụng

24 Tháng Mười Hai, 2019
tuyen dung

Chuyên viên Marketing Online

Hồ Chí Minh

Lương: thỏa thuận

Ngày hết hạn: 31/03/2020

16 Tháng Tư, 2019
tuyen dung

Chuyên viên lập trình phần mềm

Hồ Chí Minh

Lương: thỏa thuận

Ngày hết hạn: 31/12/2019

18 Tháng Hai, 2019
tuyen dung

Chuyên viên tư vấn – triển khai phần mềm quản lý nhân sự

Hồ Chí Minh

Lương: thỏa thuận

Ngày hết hạn: 31/12/2019

26 Tháng Mười Một, 2018
tuyen dung

Thực tập sinh – kiểm thử phần mềm (Tester)

Hồ Chí Minh

Lương: thỏa thuận

Ngày hết hạn: 31/03/2019

30 Tháng Mười, 2018
tuyen dung

Thực tập sinh – Tư vấn triển khai phần mềm nhân sự

Hồ Chí Minh

Lương: thỏa thuận

Ngày hết hạn: 31/03/2019

3 Tháng Hai, 2017
tuyen dung

Chuyên viên phát triển kinh doanh

Hồ Chí Minh

Lương: thỏa thuận

Ngày hết hạn: 31/03/2019

(028) 7777 9979