Chăm sóc khách hàng

Phần mềm quản lý nhân sự HRIS - Human Resource Infomation System không chỉ đơn giản là phần mềm quản lý nhân viên cơ bản mà là một giải pháp quản lý tổng thể nguồn nhân lực đáp ứng cho nhiều loại hình doanh nghiệp vừa và lớn.

1. HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG KHAI THÁC TỐI ĐA CÁC TÍNH NĂNG VÀ TIỆN ÍCH CỦA HRIS
  • Trong quá trình sử dụng HRIS, thông thường các doanh nghiệp sẽ triển khai dần các phân hệ và chia thành từng giai đoạn.
2. NÂNG CẤP PHIÊN BẢN MỚI CỦA CHƯƠNG TRÌNH HRIS
  • Chu kỳ thông thường khoảng 06 tháng với những thay đổi nhỏ & 24 tháng với những thay đổi lớn , EMSC sẽ có một phiên bản mới nhằm đáp ứng các nhu cầu mới của các khách hàng trong nhu cầu quản lý, cũng như cập nhật các công nghệ mới.
3. CẬP NHẬT CÁC THAY ĐỔI VỀ CHUẨN MỰC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT LAO ĐỘNG
  • Sự thay đổi về chính sách của Luật, chứng từ, các chế độ lao động đối với Doanh Nghiệp sẽ được cập nhật kịp thời trước thời điểm hiệu lực và sẽ được thay thế tại thời điểm Luật mới áp dụng. Đảm bảo phần mềm luôn đáp ứng đầy đủ và chính xác các quy định mới nhật của Luật Lao Động.
 
4. THIẾT LẬP HOẶC HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG CÁC BÁO CÁO QUẢN TRỊ
  • Nhu cầu quản trị, chính sách quản lý của Ban Giám Đốc, của Doanh Nghiệp luôn thay đổi theo từng thời kỳ. Do đó để đáp ứng các báo cáo cho nhà quản trị, EMSC liên tục hỗ trợ Doanh nghiệp xây dựng các chỉ tiêu quản trị và báo cáo quản trị mới nhất.
5. HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH HRIS
  • Trong quá trình khai thác HRIS phục vụ nhu cầu quản lý nhân sự, chuyên viên tư vấn EMSC tiếp tục đưa ra các giải pháp bổ sung và huấn luyện gián tiếp, trực tiếp cho nhân viên của Khách hàng khai thác ngày càng hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, việc doanh nghiệp không tránh khỏi sự thay đổi nhân sự. Để để tránh tình trạng nhân sự mới không vận hành và khai thác được HRIS, EMSC hỗ trợ hướng dẫn vận hành HRIS cho nhân viên mới với chi phí tối ưu nhất.

 
1. KHẮC PHỤC LỖI
  • EMSC luôn luôn duy trì đội ngũ nhân viên dịch vụ khách hàng sẵn sàng hỗ trợ nhằm xử lý và khắc phục lỗi trong thời gian nhanh nhất, đảm bảo không ảnh hưởng đến quá trình vận hành phần mềm.
2. TƯ VẤN CẤU HÌNH PHẦN CỨNG
  • EMSC hỗ trợ tư vấn trang bị hệ thống hạ tầng, thiết bị nhằm đảm bảo việc sử dụng của khách hàng một cách tối ưu nhất với chi phí tốt nhất. Cung cấp dịch vụ IT Maintenance để khách hàng an tâm sử dụng trong mọi trường hợp.

Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết.
(028) 7777 9979