Chính phủ ban hành nghị định 61/2020/NĐ-CP: Sửa đổi quy định về bảo hiểm thất nghiệp

Chính phủ ban hành nghị định 61/2020/NĐ-CP: Sửa đổi quy định về bảo hiểm thất nghiệp

sua doi quy dinh BHTN 2020 scaled

sua doi quy dinh BHTN 2020 scaled

Trong đó, nghị định 61/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều luật của nghị định số 28/2015/NĐ-CP; Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, người lao động được xác định là có việc làm khi thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Đã giao kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động có hiệu lực theo quy định của pháp luật.
  • Có quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm trong trường hợp này; là ngày người lao động được tuyển dụng hoặc bổ nhiệm ghi trong quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm.
  • Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp người lao động là chủ hộ kinh doanh hoặc có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp người lao động là chủ doanh nghiệp. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm; là ngày người lao động thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm về việc hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp bắt đầu hoạt động kinh doanh.
  • Người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm; là ngày ghi trong thông báo có việc làm của người lao động.
Chính phủ ban hành nghị định 61/2020/NĐ-CP: Sửa đổi quy định về bảo hiểm thất nghiệp

Nghị định 61/2020/NĐ-CP về sửa đổi quy định bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2020.

Tải về nghị định 61/2020/NĐ-CP

EMSC – Giải pháp phần mềm quản lý nhân sự hiệu quả

Rate this post
(028) 7777 9979