Cơ cấu tổ chức – Bí quyết chung của nhà lãnh đạo doanh nghiệp thành công

Cơ cấu tổ chức – Bí quyết chung của nhà lãnh đạo doanh nghiệp thành công

co cau to chuc e1551696603473

co cau to chuc e1551696603473

Vì sao cơ cấu tổ chức công việc trong doanh nghiệp chưa hiệu quả?

Thực tiễn ở các doanh nghiệp, việc phân công trách nhiệm và phân cấp quyền hạn thường thiếu rõ ràng dẫn đến hiện tượng trồng chéo, vượt cấp, quá tải cho lãnh đạo hoặc trách nhiệm chưa rõ của ai nên còn có hiện tượng đùn đẩy, né tránh. Những điều này làm suy giảm tính hiệu quả và hiệu lực trong tổ chức công việc, làm nản lòng những cán bộ, nhân viên có năng lực, trách nhiệm và lòng tự trọng.

Có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến tình trạng này. Nguyên nhân khách quan có thể kể đến là sự phát triển nhanh của doanh nghiệp, nhiều chức năng cần được giao phó và ủy quyền nhưng chưa tuyển dụng được nhân sự có năng lực. Nguyên nhân chủ quan là do lãnh đạo vẫn giữ thói quen ôm đồm công việc, chưa mạnh dạn tin giao và ủy quyền cho cấp dưới. Doanh nghiệp chưa dành thời gian để rà soát, sắp xếp lại tổ chức, mô tả trách nhiệm, quyền hạn cụ thể và các quy trình ra quyết định. Hoặc là dù có quy định nhưng chưa được tuân thủ triệt để và thiếu các công cụ hỗ trợ và giám sát thực hiện, ví dụ như phần mềm nhân sự nên lâu dần thành kém hiệu lực.

Phân cấp và ủy quyền quản lý – việc quan trọng nhất nhà lãnh đạo cần làm

Thiết kế cơ cấu tổ chức và chọn người để phân công giao việc, ủy quyền là việc quan trọng hàng đầu đối với lãnh đạo và người làm tổ chức nhân sự. Việc này chẳng khác gì kiến tạo các khung dầm, trụ cột cho một tòa nhà vậy. Các lãnh đạo doanh nghiệp có thể thành công ở các lĩnh vực khác nhau, con đường đến thành công có thể dài ngắn, nhanh chậm khác nhau. Nhưng có một điểm chung trong sự thành công và được họ khẳng định, đó là chọn người, giao việc và ủy quyền rõ ràng.

Tất cả các dự án xây dựng và cải tiến hệ thống quản lý doanh nghiệp hoặc ứng dụng phần mềm quản lý nhân sự đều bắt đầu bằng việc rà soát lại cơ cấu tổ chức, phân công trách nhiệm, quyền hạn, đảm bảo sự rõ ràng, rành mạch và hiệu lực. Nếu điều này chưa được đảm bảo, khó có thể áp dụng phần mềm nhân sự hay nâng cao hiệu quả ở bất kỳ chức năng quản lý nào, dù là sản xuất, marketing, bán hàng hay tiền lương, đánh giá thành tích v.v.

Các việc cần làm và có thể thực hiện ngay với phần mềm nhân sự trực tuyến HrmCloud, đó là:

–      Thêm mới hoặc loại bỏ bớt các phòng ban, bộ phận không cần thiết, do lịch sử để lại hoặc định hướng tương lai chưa rõ ràng, tránh việc dàn trải, kiêm nhiệm, đảm bảo tinh gọn, phù hợp với mô hình và mục tiêu kinh doanh.

–      Đặt tên và quy định rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, phù hợp thông lệ trong ngành, thuận tiện trong giao dịch, truyền thông trong và ngoài doanh nghiệp.

–      Thiết kế các chức danh, soạn thảo mô tả công việc, định biên nhân sự đúng và đủ, với thư viện hàng nghìn mẫu chức danh mô tả công việc tiêu chuẩn có sẵn trong phần mềm nhân sự HrmCloud.

–      Chọn và bổ nhiệm người đứng đầu phù hợp, giao trách nhiệm và quyền hạn cụ thể, rõ ràng và phân quyền ra quyết định phê duyệt và thiết lập quy trình tự động trên phần mềm nhân sự HrmCloud.

–      Bố trí nhân viên vào các vị trí chức danh trong từng đơn vị. Làm rõ phân cấp quản lý: Ai quản lý trực tiếp ai? Ai báo cáo đến ai? Tránh hiện tượng một nhân viên có nhiều hơn một “sếp” quản lý.

–      Thể hiện sơ đồ cơ cấu tổ chức rõ ràng, chuyên nghiệp hiển thị trực tuyến trên phần mềm nhân sự, truyền đạt đến tất cả nhân viên trong doanh nghiệp, đảm bảo thông tin tức thời, chính xác và nhất quán.

 

Rate this post
(028) 7777 9979