Bản tin nhân sự En

27 May, 2020
KPI va quan ly nhan su 1 scaled

Set KPI and HR management stories

KPI is one of the effective measures to evaluate and track the progress of each individual in the business. KPIs are used to direct employees to implement, closely follow the goals and strategies set by […]
22 May, 2020
Phương pháp và biểu mẫu đánh giá nhân viên

Methods + employee evaluation form

Đánh giá kết quả làm việc của một nhân viên luôn là công việc quan trọng. Đánh giá hiệu quả của nhân viên nhằm khuyến khích, khen thưởng, đề bạt, tạo động lực làm việc […]
22 May, 2020
4 yeu to thang tien trong su nghiep hr 1

4 factors to help you advance in the HR industry

Whatever your job, where you come from; You can all become a good leader when you know how to strive and have goals. As an HR person, it takes different ways to reach different job […]
22 May, 2020
co nen su dung phan mem nhan su mien phi 1 1

Should use free HR management software

Con người là nguồn lực quan trọng và khó lòng kiểm soát nhất của doanh nghiệp. Chính vì vậy việc quản lý nhân sự như thế nào cho hiệu quả luôn là bài toán đau […]
22 May, 2020
meo quan ly ho so nhan su 1

How to store employee records

Lưu trữ hồ sơ – thông tin nhân sự là một trong những nhiệm vụ và công việc chính của bộ phận hành chính nhân sự. Dù được thực hiện thủ công hay bằng các […]
16 May, 2020
Các câu chuyện ngụ ngôn ý nghĩa về quản trị nhân sự1

Meaningful fables about human resources management

EMSC xin được chia sẻ với tất cả mọi người một vài câu chuyện ngụ ngôn ý nghĩa. Các câu chuyện này rút ra những bài học có ích cho mọi người trong công tác […]
15 May, 2020
tuyen dung nguoi moi

How to choose a senior manager suitable for the company culture

Để đánh giá ứng viên cho vị trí quản lý cấp cao có phù hợp với văn hoá của công ty hay không, chúng ta có thể chia thành 3 bước sau: Đánh giá văn […]
7 May, 2020
nguyen nhan trien khai phan mem nhan su that bai

Reasons why HR software implementation can fail

Các doanh nghiệp lựa chọn triển khai phần mềm nhân sự vì nhận thấy được nhiều lợi ích kinh tế và nâng cao hiệu quả mà phần mềm quản lý nhân sự mang lại. Tuy […]
6 May, 2020
Roger Pua 8500 1550743744

Advice from LinkedIn leader: “placeholder” skills in the 4.0 industry

Kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm làm việc là những yếu tố quan trọng giúp bạn thành công trong công việc. Nhưng trên thực tế, tấm bằng đại học hay vài năm kinh nghiệm làm […]
(028) 7777 9979