Chưa được phân loại

9 March, 2020
quan ly doanh nghiep

Nghỉ việc sớm – Giảm thiểu bằng đánh giá đúng năng lực ứng viên

Nhiều nhà tuyển dụng đau đầu nhìn nhân viên nghỉ việc sớm mà không hiểu nguyên do vì sao. Có điều gì nhà tuyển dụng chưa biết về việc ra đi của họ? Có góc […]
(028) 7777 9979