HR Knowledge

5 October, 2018
ngay hoi HF

Hội nghị Nguồn Nhân Lực Hạnh Phúc

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀY 1 | HỘI NGHỊ Buổi sáng Buổi chiều 8.45 – 9.45: Cập nhật Xu hướng: CUỘC CHIẾN NHÂN TÀI VÀ NHỮNG VÌ SAO “ĐÁNH MẤT” Thực trạng “thất thoát” nhân tài tiềm […]
(028) 7777 9979