Law Library

5 June, 2018
A 17

Tăng lương, phụ cấp từ 01/7/2018

Từ ngày 01/7/2018, mức lương cơ sở sẽ tăng lên do vậy sẽ ảnh hưởng đến lương và phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức. Vậy việc tăng lương, phụ cấp với cán bộ, công chức […]
5 June, 2018
A 19

Người lao động có thể nhận lương hưu sau 15 năm công tác

Người lao động đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) 15 năm liên tục sẽ được nhận lương hưu nếu nghỉ việc (trước đây là 20 năm). Đó là một trong những nội dung quan trọng […]
(028) 7777 9979