Người lao động có thể nhận lương hưu sau 15 năm công tác

Người lao động có thể nhận lương hưu sau 15 năm công tác

A 19

A 19

Người lao động đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) 15 năm liên tục sẽ được nhận lương hưu nếu nghỉ việc (trước đây là 20 năm). Đó là một trong những nội dung quan trọng trong Nghị quyết 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) đã được chính thức được thông qua (ngày 23/05/2018).

Người lao động có thể nhận lương hưu sau 15 năm công tác

Ảnh tư liệu.

 Theo Nghị quyết, có nhiều chính sách liên quan đến BHXH thay đổi, như:

– Sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm, hướng tới còn 10 năm với mức hưởng được tính toán phù hợpnhằm tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi, có số năm tham gia bảo hiểm xã hội thấp được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội.

– Sửa đổi cách tính lương hưu theo hướng công bằng giữa nam và nữ.

– Nhóm chủ hộ kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý, điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương, người lao động làm việc theo chế độ linh hoạt cũng phải tham gia BHXH bắt buộc.

– Tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình từ năm 2021, tiến tới việc thu hẹp dần khoảng cách về giới trong quy định tuổi nghỉ hưu; đối với những ngành nghề đặc biệt, người lao động được quyền nghỉ hưu sớm, hoặc muộn hơn 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu chung.

– Người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

– Tăng quyền lợi được hưởng BHXH nếu bảo lưu thời gian tham gia BHXH, giảm quyền lợi hưởng BHXH 1 lần.

Rate this post
(028) 7777 9979