Những thay đổi mới về lương cơ bản 2020 – EMSC

Những thay đổi mới về lương cơ bản 2020 – EMSC

luong co ban 2020 1

luong co ban 2020 1

Lương cơ bản là cách gọi của hầu hết các nhân viên thay những từ pháp luật ghi nhận lương cơ sở và lương tối thiểu vùng. Vậy lương cơ bản là gì và những thay đổi về cách tính lương cơ bản 2020 ra sao?

Lương cơ bản là gì?

Lương cơ bản được xem là mức lương thấp nhất mà người sử dụng lao động trả cho người lao động tùy theo tính và yêu cầu của từng công việc cụ thể. Lương cơ bản không bao gồm các khoản phụ cấp, tiền thưởng hay các khoản bổ sung phúc lợi nào. 

Mức lương cơ bản 2020 mới nhất

Có 2 nhóm đối tượng để xác định mức lương cơ bản, nhóm 1 là cán bộ, công viên chức trong cơ quan nhà nước. Nhóm 2 là người lao động trong doanh nghiệp, sau đây sẽ phân tích rõ chi tiết từng nhóm.

Nhóm 1: Cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Nhà nước

Nhóm này sẽ được tính như sau:

Lương cơ bản = Mức lương cơ sở * Hệ số lương

Mức lương cơ sở năm 2020:

  • 01/01/2020 – 30/06/2020: 1.490.000 đồng/tháng (theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP)
  • 01/07/2020 – 31/12/2020: 1.600.000 đồng/tháng (theo Nghị định số 86/2019/QH14)

Lưu ý: Hệ số lương phụ thuộc vào từng chức vụ, lĩnh vực, … 

Lương tối thiểu vùng 2020
Lương cơ sở 2020

Xem thêm: https://emsc.vn/giai-phap-phan-mem-quan-ly-nhan-su-tot-nhat-hien-nay/

Nhóm 2: Người lao động trong doanh nghiệp 

Người sử dụng lao động không được trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối Nhà nước quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP.

  • 4.420.000 đồng/tháng áp dụng với doanh nghiệp hoạt động trên vùng I.
  • 3.920.000 đồng/tháng áp dụng với doanh nghiệp hoạt động trên vùng II.
  • 3.430.000 đồng/tháng áp dụng với doanh nghiệp hoạt động trên vùng III.
  • 3.070.000 đồng/tháng áp dụng với doanh nghiệp hoạt động trên vùng IV.

Trên đây là những thông tin bổ ích về những thay đổi lương cơ bản 2020, cũng có thể thấy rõ lương cơ bản ở nhóm 1 và nhóm 2 đều tăng so với năm 2019.

Sưu tầm bởi EMSC – Phần mềm quản lý nhân sự hiệu quả

Rate this post
(028) 7777 9979