bản đồ chiến lược nhân sự

23 September, 2019
chien luoc nhan su

Bản đồ chiến lược nhân sự: Công cụ liên kết kinh doanh với nhân sự

Trước đây, bộ phận nhân sự chỉ tập trung vào các công việc hành chính, phúc lợi lương thường…mà không có đóng góp cho chiến lược tổng thể của công ty. Nhưng ở giai đoạn […]
(028) 7777 9979