Lưu trữ thỏa mãn trong công việc - EMSC - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

thỏa mãn trong công việc

27 December, 2018

Định nghĩa về sự thỏa mãn ở nhân viên

Có nhiều định nghĩa về sự thỏa mãn trong công việc, phần lớn thường thiên về trạng thái cảm xúc hoặc tinh thần của nhân viên. E.A. Locke (Đại học Maryland, Mỹ) cho rằng: “Sự […]
(028) 7777 9979

Call Now