Kiểm tra thuế thương mại điện tử năm 2019

Kiểm tra thuế thương mại điện tử năm 2019

thue dien tu

thue dien tu

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu; gian lận thương mại điện tử và hàng giả quốc gia (Ban chỉ đạo 389 quốc gia). Năm 2018; ngành thuế đã thực hiện 90.394 cuộc thanh tra, kiểm tra với tổng số thuế tăng thu là 17.302 tỷ đồng; số tiền thuế nộp vào ngân sách là 12.286,5 tỷ đồng.

Trong năm 2019; ngành thuế sẽ đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp thuộc ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao; các doanh nghiệp hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu; các doanh nghiệp được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế, kinh doanh thương mại điện tử…

Ngoài ra, tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật quản lý thuế theo hướng bao quát toàn bộ nguồn thu; nâng cao năng lực hoạt động quản lý thuế để phòng chống trốn thuế, thất thu thuế và nợ thuế thực hiện quản lý thuế điện tử.

Ngành thuế đẩy mạnh triển khai ứng dụng CNTT trong công tác quản lý thuế bắt đầu từ khâu quản lý đăng ký thuế, kê khai nộp thuế hoàn thuế điện tử; tiếp tục triển khai rộng rãi, công tác khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử trên cả nước.
tính thuế thương mại điện tử từ 2019

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý rủi ro; thanh tra, kiểm tra thuế, quản lý thu hồi nợ thuế và cưỡng chế thu nợ thuế. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan để thực hiện thu lệ phí trước bạ ô tô, xe máy; thu thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản bằng phương thức điện tử; triển khai thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử.

Ngành thuế cũng công khai tại trụ sở cơ quan thuế các cấp; trên các phương tiện thông tin đại chúng; trang thông tin điện tử ngành thuế các quy trình nghiệp vụ quản lý thuế; thủ tục hành chính thuế để người nộp thuế nắm bắt kịp thời về chính sách thuế; thủ tục hành chính thuế và giám sát việc thực thi pháp luật của công chức thuế.

ICTNews

Sưu tầm bởi EMSC – Giải pháp phần mềm quản lý nhân sự hiệu quả

Rate this post
(028) 7777 9979