Mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân 2020 sẽ tăng mạnh?

Mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân 2020 sẽ tăng mạnh?

muc giam tru gia canh 1

muc giam tru gia canh 1

Dự thảo Nghị quyết vừa qua về việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân được đưa ra lấy ý kiến đóng góp; sắp tới dự kiến sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật thuế thu nhập cá nhân như sau:

  • Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm).
  • Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Nếu nội dung Dự thảo Nghị quyết thông qua thì sắp tới mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân đối với người nộp thuế tăng 2 triệu và mỗi người phụ thuộc tăng 0,8 triệu mỗi tháng.

mức giảm trừ gia cảnh thuế 2020
Giảm trừ gia cảnh cho bố mẹ

Xem thêm: HRIS – Giải pháp phần mềm quản lý nhân sự hiệu quả.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết việc tăng thêm 2 triệu là đúng luật; phù hợp với biến động giá cả các năm qua. Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết việc tăng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân căn cứ vào Luật số 26/2012; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Tất cả các cơ quan và mọi người dân đều thực hiện, tuân thủ Luật Thuế.

Với nhóm có người phụ thuộc, hiện tại, người có thu nhập 15 triệu/tháng; và có 1 người phụ thuộc đang có mức thu nhập tính thuế là 2,4 triệu (trừ 9 triệu giảm trừ bản thân và 3,6 triệu người phụ thuộc); tương ứng số tiền thuế phải nộp là 120.000 đồng (0,8% thu nhập).

Theo đó những người, nhân sự có mức thu nhập này sẽ không phải nộp thuế; tức giảm 100% số tiền nộp.

Tương tự, người có thu nhập 20 triệu/tháng và 1 người phụ thuộc; hiện phải nộp 490.000 đồng tiền thuế mỗi tháng (2,5% thu nhập). Số tiền phải nộp tính theo giảm trừ gia cảnh mới sẽ là 230.000 đồng (1,2% thu nhập), giảm hơn 48%.

Với những người nộp thuế ở bậc cao, như thu nhập 70 triệu/tháng và có 1 người phụ thuộc; hiện nộp tổng cộng 11,37 triệu tiền thuế thu nhập (16,2% thu nhập); khi chuyển sang mức giảm trừ mới, số tiền phải nộp sẽ giảm xuống 10,53 triệu (15% thu nhập); tương đương giảm hơn 7%.

Cụ thể, người có thu nhập 11 triệu đồng (0 người phụ thuộc); được giảm 100.000 đồng theo cách tính mới; tương đương 100% số thuế phải nộp hiện tại, còn người có thu nhập 100 triệu đồng được giảm tới 700.000 đồng tiền thuế; nhưng chỉ tương đương giảm 3% số tiền phải nộp hiện tại.

Lưu ý: Mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân; là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh; tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú. Giảm trừ gia cảnh gồm hai phần là mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế; và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc.

Sưu tầm bởi EMSC – Phần mềm quản lý nhân sự hiệu quả

Rate this post
(028) 7777 9979