Quy định mới về bảo hiểm tai nạn lao động, tai nạn nghề nghiệp

Quy định mới về bảo hiểm tai nạn lao động, tai nạn nghề nghiệp

muc huong che do tai nan lao dong 2020 0803004439

muc huong che do tai nan lao dong 2020 0803004439

Nghị định 88/2020/NĐ-CP hướng dẫn về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có hiệu lực áp dụng từ ngày 15/09/2020 và thay thế Nghị định 37/2016/NĐ-CP. Dưới đây là những nội dung tổng hợp và so sánh sự khác nhau với quy định tại Nghị định 37/2016/NĐ-CP.

1. Chi phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Nghị định 88/2020/NĐ-CP

NLĐ bị bệnh nghề nghiệp, thân nhân người lao động bị bệnh nghề nghiệp được Quỹ bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chi trả các chế độ sau đây:

– Các chế độ theo quy định tại Mục 3 Chương III Luật An toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm: Chi phí giám định thương tật, bệnh tật; trợ cấp một lần hoặc hằng tháng; trợ cấp phục vụ; hỗ trợ phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình; dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; trợ cấp khi người lao động chết do bệnh nghề nghiệp; đóng bảo hiểm y tế cho người nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

– Hỗ trợ 100% chi phí khám bệnh nghề nghiệp tính theo biểu giá khám bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành tại thời điểm người lao động khám bệnh nghề nghiệp sau khi đã được bảo hiểm y tế chi trả; số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi người lao động là 02 lần và trong 01 năm chỉ được nhận hỗ trợ 01 lần.

– Hỗ trợ 100% chi phí chữa bệnh nghề nghiệp tính theo biểu giá chữa bệnh nghề nghiệp tại thời điểm người lao động chữa bệnh nghề nghiệp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế sau khi đã được bảo hiểm y tế chi trả; số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi người lao động là 02 lần và trong 01 năm chỉ được nhận hỗ trợ 01 lần.

So sánh với Nghị định 37/2016/NĐ-CP

Nghị định 88/2020/NĐ-CP đã nâng mức hỗ trợ chi phí chữa bệnh nghề nghiệp lên 100% thay vì 50% và bổ sung thêm đối tượng được hưởng là “thân nhân NLĐ bị bệnh nghề nghiệp” thay vì chỉ giới hạn là người lao động bị bệnh nghề nghiệp.

2. Mức hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp

Nghị định 88/2020/NĐ-CP

– Mức hỗ trợ bằng 50% chi phí chữa bệnh nghề nghiệp tính theo biểu giá chữa bệnh nghề nghiệp tại thời điểm người lao động chữa bệnh nghề nghiệp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế sau khi đã được bảo hiểm y tế chi trả, nhưng không quá 15 triệu đồng/người.

– Số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi người lao động là 02 lần và trong 01 năm chỉ được nhận hỗ trợ 01 lần.

So sánh với Nghị định 37/2016/NĐ-CP

Mức hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp được giới hạn bằng một số tiền cụ thể thay vì khống chế là không quá 10 lần mức lương cơ sở/người như quy định trước đây tại Nghị định 37/2016/NĐ-CP.

Bảo hiểm tai nạn

3. Điều kiện hưởng kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp

Nghị định 88/2020/NĐ-CP

NLĐ được hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

* Đã được chẩn đoán bị bệnh nghề nghiệp tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp.

* Đã tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đủ 12 tháng trở lên và đang tham gia tính đến tháng liền kề trước tháng đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp.

* Có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong thời gian làm các nghề, công việc gây bệnh nghề nghiệp.

So sánh với Nghị định 37/2016/NĐ-CP

Nghị định 88 đã bỏ điều kiện người sử dụng lao động đã tổ chức khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo quy định. Việc bỏ điều kiện này phù hợp với thực tế vì thực tế có nhiều Doanh nghiệp không tổ chức khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp. Nếu ràng buộc điều kiện này thì sẽ gây bất lợi cho NLĐ.

Sưu tầm bởi EMSC – Giải pháp quản lý nhân sự hiệu quả

Rate this post
(028) 7777 9979