Quyền lợi của người lao động khi chấm dứt HĐLĐ đúng luật

Quyền lợi của người lao động khi chấm dứt HĐLĐ đúng luật

Tu nam 2021 nguoi lao dong cham dut HDLD nhu the nao cho dung luat

Nếu người lao động có thể chấm hợp đồng lao động (chấm dứt HĐLĐ); đúng theo đúng Bộ luật lao động 2019 quy định sẽ được nhà nước hỗ trợ hưởng trợ cấp; và người sử dụng có nghĩa vụ thanh toán đúng hạn các khoản tiền và quyền lợi cho người lao động.

1. Được hưởng trợ cấp thôi việc 

Theo khoản 1 Điều 46 Bộ luật Lao động 2019; khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ thì người lao động được hưởng trợ cấp thôi việc nếu đã làm việc thường xuyên từ 12 tháng trở lên.

– Mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương; trừ trường hợp đủ điều kiện hưởng lương hưu và trừ trường hợp người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên.

– Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân của 6 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động thôi việc.

– Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc bằng tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo BHTN theo quy định và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

2. Được hưởng trợ cấp thất nghiệp 

Theo Điều 49 Luật việc làm 2013; người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong trường hợp đơn phương chấm dứt HĐLĐ; khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

(1) Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên; và trong thời hạn 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn và không xác đinh thời hạn; hoặc đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ theo mùa vụ hoặc công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3- dưới 12 tháng.

(2) Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

(3) Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày; kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trừ trường hợp:

+ Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

+ Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

+ Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng; cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

+ Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

+ Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

+ Chết.

– Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

– Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau: Đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp. Sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp; nhưng tối đa không quá 12 tháng.

chấm dứt HĐLĐ đúng luật

3. Được xác nhận thời gian đóng BHXH và nhận lại giấy tờ khác:

Theo quy định tại điều 48 Bộ luật Lao động 2019; người sử dụng lao động phải hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội; bảo hiểm thất nghiệp của người lao động và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu đã giữ.

Ngoài ra, có thể yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc. Chi phí sao, gửi tài liệu do người sử dụng lao động trả.

4. Được thanh toán khoản tiền liên quan đến quyền lợi (nếu có):

Khoản 1 Điều 48 Bộ luật Lao động 2019 quy định; trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động; hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến quyền lợi mỗi bên.

Nghĩa là người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh toán đầy đủ; nếu vẫn còn nợ các khoản tiền liên quan đến quyền lợi của người lao động.

 Sưu tầm bởi EMSC – Giải pháp quản lý nhân sự hiệu quả

Rate this post
(028) 7777 9979