bm windows

1 Tháng Mười, 2019
039FF302 9566 4615 B503 73406A244ED6 e1569921410597

Cùng HRIS đồng hành trên con đường thành công của BM Windows

Từ câu chuyện tìm kiếm phần mềm… Hành trình tìm kiếm phần mềm nhân sự tại BM Windows cực kỳ gian nan; khi mất đến gần 2 năm để lựa chọn được nhà cung cấp […]
(028) 7777 9979