fbpx

chiến lược trong doanh nghiệp

2 Tháng Mười Một, 2019
phat trien ben vung

6 nhóm giải pháp phát triển bền vững doanh nghiệp tư nhân

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025; tầm nhìn 2030 với 6 nhóm giải pháp trọng tâm. Cụ thể, nhóm […]
12 Tháng Sáu, 2018
A

Hướng dẫn xây dựng chiến lược quản trị nhân sự trong doanh nghiệp

Làm thế nào để xây dựng được một chiến lược quản trị nhân sự phục vụ tốt nhất cho chiến lược kinh doanh doanh nghiệp? Sau đây là 5 bước thực hiện. Mối quan hệ […]
(028) 7777 9979