fbpx

chính sách tiền lương

4 Tháng Một, 2019

Chính sách lao động, tiền lương có hiệu lực từ tháng 01/2019

Trong tháng 01/2019, nhiều chính sách lao động, tiền lương chính thức có hiệu lực. Trong đó nổi bật là: 1. Tăng lương tối thiểu vùng đối với người lao động (NLĐ) làm việc theo hợp đồng […]
2 Tháng Mười, 2018
A 51 e1535098006128

Doanh nghiệp siêu nhỏ “nhẹ người” về chính sách tiền lương

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi; bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ; quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động […]
12 Tháng Sáu, 2018
A 53 e1532332722792

Các sai lầm khi trao đổi về lương

Nhiều người thấy rằng một trong những phần khó khăn nhất của bất kỳ hành trình tìm kiếm việc làm là nói chuyện về tiền bạc. Khi cuộc nói chuyện quay sang vấn đề lương; […]
(028) 7777 9979