doanh nghiệp nhỏ

2 Tháng Mười, 2018
A 51 e1535098006128

Doanh nghiệp siêu nhỏ “nhẹ người” về chính sách tiền lương

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi; bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ; quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động […]
(028) 7777 9979