golive

4 Tháng Tư, 2017

Công ty Bonfiglioli chuẩn hóa hệ thống nhân sự bằng Giải pháp HRIS

Ngày 3/4/2017, Công Ty CP Giải Pháp Quản Lý Hiệu Quả (EMSC) & Công Ty TNHH Bonfiglioli Việt Nam đã chính thức khởi động dự án Triển khai Giải pháp Phần mềm Quản trị Nhân […]
(028) 7777 9979