golive

4 Tháng Tư, 2017
vietnam delegation main

Công ty Bonfiglioli chuẩn hóa hệ thống nhân sự bằng Giải pháp HRIS

Ngày 3/4/2017; Công Ty CP Giải Pháp Quản Lý Hiệu Quả (EMSC) & Công Ty TNHH Bonfiglioli VN; đã chính thức khởi động dự án Triển khai Giải pháp Phần mềm Quản trị Nhân sự […]
(028) 7777 9979