hưởng lương bảo hiểm

1 Tháng Sáu, 2019
nguoi lao dong

Người lao động đón 13 tin vui về BHXH, BHYT từ ngày 01/7/2019

Từ ngày 01/7/2019; mức lương cơ sở tăng thêm khoảng 7,2% không chỉ có lợi cho cán bộ, công chức, viên chức; người lao động (NLĐ) trong khối nhà nước mà NLĐ ngoài nhà nước […]
(028) 7777 9979