luật

4 Tháng Sáu, 2020
Nghị quyết 954 2020 UBTVQH14 điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN

Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN

Nâng mức giảm trừ gia cảnh bản thân lên 11 triệu đồng/tháng Theo đó, mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 (đã được […]
2 Tháng Sáu, 2020
sua doi quy dinh BHTN 2020 scaled

Chính phủ ban hành nghị định 61/2020/NĐ-CP: Sửa đổi quy định về bảo hiểm thất nghiệp

Trong đó, nghị định 61/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều luật của nghị định số 28/2015/NĐ-CP; Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, người lao động được xác định là […]
(028) 7777 9979