Lưu trữ lương tối thiểu vùng 2018 - EMSC - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

lương tối thiểu vùng 2018

12 Tháng Mười Hai, 2017
mức lương tối thiểu vùng 2018

Lương tối thiểu vùng 2018

Sáng ngày 07/08/2017, Hội đồng tiền lương Quốc gia đã chốt mức lương tối thiểu vùng 2018, tăng từ 180-230 nghìn đồng, mức cụ thể như sau: – Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng (tăng 230.000 đồng so […]
(028) 7777 9979

Call Now