lương tối thiểu vùng 2019

14 Tháng Mười Hai, 2018
tang luong toi thieu vung 2019 chot muc 53 bb baaactAMUn

Lương tối thiểu vùng chính thức áp dụng từ 01/01/2019

Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP; quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, mức lương tối thiểu vùng áp […]
(028) 7777 9979