Lưu trữ phần mềm tính lương 3p - EMSC - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

phần mềm tính lương 3p

28 Tháng Năm, 2018
hệ số tính lương và phụ cấp

Cách tính lương và phụ cấp với cán bộ, công chức từ ngày 1-7-2018

(NLĐO)- Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ ngày 1-7-2018= 1.390.000 đồng/tháng X Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có). Căn cứ vào hệ số tính lương […]
(028) 7777 9979

Call Now