thiếu hụt nhân sự

26 Tháng Mười, 2018
tình trạng thiếu hụt nhân sự toàn cầu

Tình trạng thiếu hụt nhân sự toàn cầu năm 2018

Theo khảo sát “Thiếu hụt nhân sự toàn cầu 2018” của Tập đoàn ManpowerGroup, trong số gần 40.000 nhà tuyển dụng ở 43 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia khảo sát, có đến […]
(028) 7777 9979