tuyển dụng nhân tài

28 Tháng Năm, 2018
A 35

Đúng thông điệp thu hút đúng nhân tài

4 thông điệp phổ biến các nhà tuyển dụng tại Việt Nam thường sử dụng để đẩy mạnh thương hiệu cũng như thu hút đúng nhân tài. Chia sẻ của anh Paul Espinas, Giám Đốc […]
(028) 7777 9979