Tại sao sự gắn bó của nhân viên lại quan trọng đối với doanh nghiệp?

Tại sao sự gắn bó của nhân viên lại quan trọng đối với doanh nghiệp?

gan ket cua nhan vien

gan ket cua nhan vien

Một lực lượng lao động có sự gắn bó có nghĩa là mỗi nhân viên đều hiểu và cam kết với giá trị và mục tiêu của tổ chức, và là động lực thúc đẩy không chỉ giúp nhân viên làm việc tốt mà giúp họ vượt lên để đạt được mục tiêu.

Một lực lượng lao động gắn bó không tự nhiên mà có. Đó là một quá trình hai chiều mà ở đó mỗi tổ chức cần làm việc chăm chỉ để để gắn kết đội ngũ nhân viên của mình và quan trọng, các nhân viên cũng tự quyết định cách thức họ sẽ gắn bó với tổ chức. Đó là một mối quan hệ cộng sinh mà cả tổ chức và nhân viên hỗ trợ lẫn nhau; nếu một bên thay đổi, mức độ gắn bó sẽ xấu đi nhanh chóng.

Sự gắn bó của nhân viên với tổ chức quan trọng như thế nào?

Theo kết quả cuộc khảo sát “Sự gắn bó của nhân viên,Ý tưởng cho hành động” tại thị trường tuyển dụng của Úc, 83% tin rằng sự gắn bó của nhân viên quan trọng đối với tổ chức của họ và hơn 14 % nói đó điều quan trọng “tới một mức độ nào đó”, chỉ 3% cho biết sự gắn bó của nhân viên là không quan trọng. Trong khi báo cáo này chỉ là đại diện của một phần nhỏ dân số toàn cầu, tỷ lệ cao hơn hẳn ở những người nhận ra tầm quan trọng của sự gắn bó của nhân viên đủ để thuyết phục rằng nó cần thiết cho doanh nghiệp của bạn nhiều như thế nào.

Gắn bó của nhân viên nên là một ưu tiên cho doanh nghiệp của bạn, đặc biệt là việc xem xét môi trường tài chính và kỹ năng hiện tại trong nhiều nền kinh tế lớn. Như năm 2015 Hays Global Skills Index cho thấy, nhiều nước đang phải đối mặt với sự thiếu hụt nghiêm trọng của các ứng cử viên trong các ngành công nghiệp kỹ thuật cao. Với việc hiếm các kỹ năng, nhà tuyển dụng cần tối đa hóa đầu tư nguồn nhân lực hiện có của họ. Điều này làm cho sự gắn bó của  nhân viên quan trọng vì nhiều lý do – đây là bốn trong số những ảnh hưởng lớn nhất.

Tỷ lệ duy trì nhân viên cao

Thứ nhất, một lực lượng lao động có gắn bó với tổ chức có nhiều khả năng được giữ lại. Trong một thị trường hiếm ứng viên, sự cạnh tranh cho các chuyên gia có tay nghề cao tăng dần. Nhưng nhiều nghiên cứu khác nhau đã chỉ ra rằng một lực lượng lao động có sự gắn bó với tổ chức ít có khả năng bị cám dỗ bởi lời mời từ đối thủ cạnh tranh và sẽ có một tỷ lệ duy trì cao hơn nhiều so với một lực lượng lao động không có sự gắn bó.

Một nghiên cứu được thực hiện bởi Hội đồng Lãnh đạo Doanh nghiệp (The Corporate Leadership Council) và thấy rằng 87% những nhân viên gắn bó lâu dài thì ít có khả năng rời bỏ công ty. Một nghiên cứu khác của The Energy Project báo cáo rằng các nhân viên –  những người tìm thấy ý nghĩa và tầm quan trọng từ công việc của họ – thì khả năng ở lại với các tổ chức cao hơn gấp 3 lần.

Trong cuộc khảo sát khu vực riêng,  88% số người được hỏi cho biết một lực lượng lao động có gắn bó với tổ chức có nhiều khả năng được giữ lại lâu dài hơn so với một lực lượng lao động không có sự gắn bó. Hơn 12% đồng ý là quan điểm này quan trọng “đến mức độ nào đó”.

Sự gắn bó của nhân viên
Tăng năng suất và sự đổi mới

Thứ hai, một lực lượng lao động có gắn bó với tổ chức sẽ có hiệu quả và sáng tạo hơn so với một lực lượng lao động không có sự gắn bó. Một khảo sát tại thị trường Úc phát hiện ra rằng 98% nhà tuyển dụng cho rằng một lực lượng lao động có sự gắn bó mang lại năng suất cao hơn nhiều so với một lực lượng lao động không có sự gắn bó, 2% còn lại đồng ý “đến mức độ nào đó”.

Trong khi đó 90% nói một lực lượng lao động có gắn bó với tổ chức thi sáng tạo hơn, 10% số còn lại đồng ý “đến mức độ nào đó”. Không một ai trả lời cảm thấy rằng không có khác biệt về sự đổi mới giữa một lực lượng lao động có sự gắn bó với tổ chức và không có gắn kết với tổ chức.

Theo Workplace Research Foundation, các nhân viên có gắn bó cao thì 38% có hiệu suất làm việc trên trung bình. Trong khi đó nghiên cứu từ Insync Surveys cho thấy nhân viên có sự gắn bó với tổ chức – cam kết cao hơn gấp 5 lần so với nhân viên không có gắn bó với tổ chức về việc cải tiến sản phẩm và dịch vụ.

Các nghiên cứu cũng kết luận rằng ‘nhân viên không có gắn bó với tổ chức thực sự hoạt động như một phanh tay trên những nỗ lực của mình để đẩy nhanh năng suất và đổi mới.”

Đẩy mạnh điểm mấu chốt

Thứ ba, một lực lượng lao động có gắn bó với tổ chức có tác động tích cực vào điểm cốt yếu của một tổ chức. Một nghiên cứu của Gallup cho thấy các công ty nằm trong nhóm hàng đầu có sự gắn bó của nhân viên cao, so với các công ty ở vị trí thấp, thì lợi nhuận của họ cao hơn 22% và 10% xếp hạng khách hàng cao hơn. Ngoài ra một nghiên cứu của Dale Carnegie nhận thấy các công ty với người lao động có gắn bó với tổ chức đã tương tác tốt hơn những người không có sự gắn bó nhiều lên đến 202%, trong khi một nghiên cứu của Harvard Business Review kết luận rằng một lực lượng lao động có sự gắn bó với tổ chức nhiều có tác động tích cực về kết quả kinh doanh và tài chính.

Khảo sát của chúng tôi cho thấy rằng 90 % nhà tuyển dụng cho rằng một lực lượng lao động gắn bó với tổ chức có tác động tích cực hơn vào các kết quả tài chính của một tổ chức hơn là một lực lượng lao động không có sự gắn bó. Hơn 9% đồng ý đây là trường hợp “đến mức độ nào đó”. Chỉ 1% nói rằng không có sự khác biệt giữa các tác động của một lực lượng lao động có sự gắn bó và không có sự gắn bó với tổ chức về kết quả tài chính của một tổ chức.

Lực lượng lao động chủ động

Cuối cùng, một lực lượng lao động có gắn bó với tổ chức rất sẵn sàng để đi thêm nhiều chặng đường và đặt vào đó nỗ lực của họ. Nghiên cứu Temkin Group cho thấy các nhân viên có sự gắn kết bó với tổ chức có 2,5 lần khả năng ở lại làm việc muộn nếu có điều gì cần phải được thực hiện sau ngày làm việc bình thường kết thúc so với các nhân viên không có sự gắn bó. Họ cũng có nhiều hơn hai lần khả năng giúp đỡ người khác tại nơi làm việc ngay cả khi họ không yêu cầu giúp đỡ, và hơn ba lần khả năng làm điều gì đó tốt cho công ty mà không được mong đợi của họ.

Ngoài ra, Gallup cho thấy các nhân viên có gắn bó cao với tổ chức trung bình có 3,9 ngày nghỉ làm việc bệnh mỗi năm, nhưng các đồng nghiệp tích cực không có gắn bó với tổ chức của họ bỏ lỡ trung bình 10,7 ngày bệnh mỗi năm.

Gắn kết

Mặc dù vậy cuộc khảo sát của chúng tôi cho thấy chỉ có 40% tổ chức cảm thấy rằng phần lớn các nhân viên của họ đang gắn bó với tổ chức. Đối với các doanh nghiệp đang tìm kiếm để tối đa hóa đầu tư vốn con người của họ, không có thắc mắc rằng rằng sự gắn bó của nhân viên là một trong những vấn đề lớn nhất trong chương trình.

Sưu tầm bởi EMSC Giải pháp quản lý hiệu quả

5/5 - (1 bình chọn)
(028) 7777 9979