Thưởng Tết, lương tháng 13 có phải đóng thuế TNCN?

Thưởng Tết, lương tháng 13 có phải đóng thuế TNCN?

tien thuong tet luong thang 13 co phai dong thue thu nhap ca nhan

Tết Nguyên Đán là dịp mà người lao động được nhận thưởng Tết, nhận tháng lương thứ 13. Vậy các khoản trên có phải đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN)?

Thưởng Tết, lương tháng 13 có phải đóng thuế TNCN?

Tiền thưởng Tết là khoản tiền mà người sử dụng lao động căn cứ vào kết quả kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động thưởng cho người lao động.

Lương tháng 13 là phúc lợi được quy định trong hợp đồng lao động, quy chế công ty thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động.

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Luật Thuế Thuế thu nhập cá nhân 2007, sửa đổi, bổ sung 2012, tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công là thu nhập chịu thuế TNCN.

Như vậy, thưởng Tết, lương tháng 13 là thu nhập phải chịu thuế TNCN. Sau khi trừ các khoản giảm trừ mà vẫn đạt mức phải nộp thuế TNCN thì người lao động phải nộp thuế.

Hướng dẫn cách tính thuế TNCN của thưởng Tết, tháng 13

tháng 13

Người lao động được nhận thưởng Tết, lương tháng 13 sẽ cộng thêm vào lương của tháng đó rồi tính thu nhập chịu thuế với công thức:

Thuế TNCN = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Trong đó:

Thu nhập tính thuế = ( Tổng thu nhập – các khoản được miễn thuế) – Các khoản được giảm trừ.

Thuế suất sẽ được tính theo phương pháp lũy tiến từng phần:

BậcPhần thu nhập tính thuế/nămPhần thu nhập tính thuế/thángThuế suất
1Đến 60 triệu đồngĐến 5 triệu đồng5%
2Trên 60 – 120 triệu đồngTrên 05 – 10 triệu đồng10%
3Trên 120 – 216 triệu đồngTrên 10 – 18 triệu đồng15%
4Trên 216 – 384 triệu đồngTrên 18 – 32 triệu đồng20%
5Trên 384 – 624 triệu đồngTrên 32 – 52 triệu đồng25%
6Trên 624 – 960 triệu đồngTrên 52 – 80 triệu đồng30%
7Trên 960 triệu đồngTrên 80 triệu đồng35%

Tính thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp rút gọn:

BậcThu nhập tính thuế (triệu đồng – trđ)/thángThuế suấtTính số thuế phải nộp
Cách 1Cách 2
1Đến 5 trđ5%0 trđ + 5% TNTT (thu nhập tính thuế)5% TNTT
2Trên 05 – 10 trđ10%0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ10% TNTT – 0,25 trđ
3Trên 10 – 18 trđ15%0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ15% TNTT – 0,75 trđ
4Trên 18 – 32 trđ20%1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ20% TNTT – 1,65 trđ
5Trên 32 – 52 trđ25%4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ25% TNTT – 3,25 trđ
6Trên 52 – 80 trđ30%9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ30 % TNTT – 5,85 trđ
7Trên 80 trđ35%18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ35% TNTT – 9,85 trđ

Trong trường hợp người lao động không ký hợp đồng hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng trở lên thì phải khấu trừ tại nguồn 10% trước khi trả thu nhập.

EMSC Giải pháp quản lý nhân sự hiệu quả

Rate this post
(028) 7777 9979