Từ 3/8, chính thức giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp

Từ 3/8, chính thức giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp

Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 2020

Nghị quyết số 116/2020/QH14 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 03/08. Quốc hội quyết định sẽ giảm 30% TNDN cho doanh nghiệp có doanh thu dưới 200 tỷ đồng. Nghị quyết này áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020.

Đối tượng được giảm thuế trong Nghị quyết bao gồm:

  • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam
  • Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã
  • Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam
  • Tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập
luat giam thue thu nhap doanh nghiep

Theo quy định, việc giảm 30% thuế TNDN áp dụng đối với toàn bộ thu nhập của doanh nghiệp đáp ứng điều kiện giảm thuế quy định trong Nghị quyết, không loại trừ các loại thuế thu nhập không được hưởng ưu đãi theo Luật thuế TNDN như: thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng vốn, thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản, thu nhập từ kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt,… Bởi việc giảm thuế TNDN chỉ áp dụng cho thu nhập phát sinh trong năm 2020 của các doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 200 tỷ đồng.

Trong trường hợp doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2020 (kỳ tính thuế năm 2020 không đủ 12 tháng) cần quy định phân bổ doanh thu theo thời gian thực tế doanh nghiệp hoạt động trong năm 2020.

Sưu tầm bởi EMSC – Giải pháp quản lý nhân sự hiệu quả

Rate this post
(028) 7777 9979