Từ ngày 20/9/2019, lệ phí đăng ký doanh nghiệp giảm mạnh

Từ ngày 20/9/2019, lệ phí đăng ký doanh nghiệp giảm mạnh

le phi dang ky doanh nghiep

le phi dang ky doanh nghiep

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó, mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp (bao gồm: Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) áp dụng từ ngày 20/9/2019 là 50.000 đồng/lần.

Hiện hành, lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 100.000 đồng/lần.

Như vậy, từ ngày 20/9/2019, phí đăng ký doanh nghiệp sẽ giảm mạnh.

mức lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Bên cạnh đó, Thông tư 47/2019/TT-BTC còn quy định giảm lệ phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp xuống còn 100.000 đồng/lần, thay vì mức thu 300.000 đồng/lần như hiện nay.

Các loại phí cung cấp thông tin doanh nghiệp khác như: Cung cấp thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; Cung cấp báo cáo tổng hợp về doanh nghiệp;… được giữ nguyên.

Lưu ý: Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí, lệ phí không đề cập tại Thông tư 47/2019/TT-BTC được thực hiện theo quy định tại Luật phí và lệ phí, Nghị định 120/2016/NĐ-CP; Thông tư 156/2013/TT-BTC; Thông tư 303/2016/TT-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

Thông tư 47/2019/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2019 và bãi bỏ Thông tư 215/2016/TT-BTC và Thông tư 130/2017/TT-BTC.

Nguồn: Thư viện pháp luật – EMSC Sưu tầm

5/5 - (2 bình chọn)
(028) 7777 9979