HR Consultant

EMSC là nhà tư vấn có kinh nghiệm lâu năm và am hiểu tường tận về nghiệp vụ nhân sự, cách thức vận hành và thực tiễn pháp luật Việt Nam, chúng tôi sẽ cung cấp các giải pháp tư vấn hiệu quả cho Quý khách hàng các vấn đề liên quan nhân sự nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức của mình.

 
Chiến lược nhân sự phù hợp là một trong những yếu tố quyết định trong việc giúp tổ chức đạt được mục tiêu kinh doanh, chiến lược nhân sự không thể đứng một mình mà phải thể hiện một mối quan hệ chặt chẽ với chiến lược kinh doanh của công ty.
Mỗi tổ chức có những đặc điểm riêng qua đó sẽ có những chiến lược nhân sự phù hợp Với đội ngũ chuyên gia tư vấn nhiều năm kinh nghiệm cùng với phương pháp tiếp cận phù hợp, EMSC sẵn sàng chia sẻ và chung sức cùng các doanh nghiệp trong quá trình đổi mới và phát triển hội nhập.

Để hoàn thiện hơn việc quản lý và điều hành công ty, EMSC sẽ tư vấn cho quý khách hàng về những giải pháp phù hợp cho tiến trình cải tiến hoạt động quản lý thông qua tư vấn về những nội dung quản trị nhân sự như sau:

  Thiết kế và tái cơ cấu tổ chức

  Định biên nhân sự

  Tư vấn tuyển dụng và đánh giá

  Phân tích và mô tả công việc

  Xây dựng hệ thống quản trị & đánh giá thực hiện công việc

  Đánh giá giá trị công việc và xây dựng hệ thống tiền lương

  Xây dựng các quy chế quản lý nội bộ

  Lập kế hoạch phát triển nguồn nhân lực

  Đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên

  Đào tạo và tập huấn về quản trị nhân sự, tiền lương …theo yêu cầu

  Tái cấu trúc công ty

  Xây dựng văn hóa công ty


Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết.
(028) 7777 9979