Chiến lược kinh doanh

23 September, 2019
chien luoc nhan su

Bản đồ chiến lược nhân sự: Công cụ liên kết kinh doanh với nhân sự

Trước đây, bộ phận nhân sự chỉ tập trung vào các công việc hành chính, phúc lợi lương thường…mà không có đóng góp cho chiến lược tổng thể của công ty. Nhưng ở giai đoạn […]
7 September, 2019
ke hoach nhan su

Các chỉ số quan trọng trong lập kế hoạch nhân sự

Lập kế hoạch nhân sự là quá trình phân tích và xác định nhu cầu nguồn nhân lực hiện tại để tổ chức có thể đạt được các mục tiêu của mình, bao gồm cả […]
(028) 7777 9979