Lưu trữ chính sách lao động - EMSC - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

chính sách lao động

4 January, 2019

Chính sách lao động, tiền lương có hiệu lực từ tháng 01/2019

Trong tháng 01/2019, nhiều chính sách lao động, tiền lương chính thức có hiệu lực. Trong đó nổi bật là: 1. Tăng lương tối thiểu vùng đối với người lao động (NLĐ) làm việc theo hợp đồng […]
(028) 7777 9979

Call Now