layoff

20 April, 2020
sa thai nhan vien

Things to do when firing employees

Sa thải nhân viên là việc mà không một công ty nào muốn bởi sự tổn thất về nhân sự và hiệu quả về công việc trong tương lai. Tuy nhiên trong tình hình hiện […]
(028) 7777 9979