Lưu trữ lương nhân viên - EMSC - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

lương nhân viên

14 December, 2018
lương tối thiểu vùng

Chính thức có lương tối thiểu vùng áp dụng từ 01/01/2019

Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, mức lương tối thiểu vùng áp […]
(028) 7777 9979

Call Now