NYG Việt Nam

18 December, 2018
phanmemnhansu.NYG1  e1551698104562

EMSC & NYG Việt Nam chính thức ký hợp đồng triển khai hệ thống quản lý nhân sự HRIS

Công ty TNHH NYG (Việt Nam), 100% vốn đầu tư nước ngoài, thuộc tập đoàn may mặc NYG của Thái Lan, chuyên ngành may mặc xuất khẩu. Sau thời gian dài đám phán, TGĐ của […]
(028) 7777 9979