phần mềm quả lý nhân sự

9 November, 2018
taimuihong

Bệnh Viện Tai Mũi Họng Sài Gòn & EMSC chính thức hợp tác triển khai phần mềm nhân sự HRIS

Vào ngày 08/11/2017, EMSC & Bệnh Viện Tai Mũi Họng Sài Gòn đã chính thức ký hợp đồng “Triển Khai Giải pháp phần mềm quản lý nhân sự HRIS”. Nhằm đáp ứng việc chăm sóc sức khỏe […]
(028) 7777 9979