phanmemnhansu

14 April, 2020
nhan su ung pho dich covid19

How businesses respond to the Covid-19

Dịch Covid – 19 diễn ra bất ngờ và có sức công phá mạnh mẽ vào nền kinh tế của bất kỳ quốc gia nào trên Thế Giới. Theo Forbes, dựa trên kịch bản tương […]
4 April, 2020
bao mat thong tin

How to secure information when working remotely

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang cho nhân viên làm việc tại nhà để hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19. Các chuyên gia về an ninh mạng đã chia sẻ […]
(028) 7777 9979