Lưu trữ recruitment marketing - EMSC - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

recruitment marketing

5 October, 2019

Tổng quan những điều cần biết về Recruitment Marketing

Tuyển dụng là một dạng Marketing. Nếu bạn là một nhà tuyển dụng nhưng không nhìn nhận bản thân như một Marketer thì bạn là một nhà tuyển dụng thất bại. Một nhà tuyển dụng […]
(028) 7777 9979

Call Now