sự thỏa mãn

27 December, 2018
su thoa man cua nhan vien

Định nghĩa về sự thỏa mãn ở nhân viên

Có nhiều định nghĩa về sự thỏa mãn trong công việc, phần lớn thường thiên về trạng thái cảm xúc hoặc tinh thần của nhân viên. E.A. Locke (Đại học Maryland, Mỹ) cho rằng: “Sự […]
(028) 7777 9979