Lưu trữ đánh giá nhân viên tại Microsoft - EMSC - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

đánh giá nhân viên tại Microsoft

21 May, 2019

Quan niệm sai lầm trong việc đánh giá nhân viên: Microsoft và lời giải

Cùng tìm hiểu bước đi đột phá của Microsoft trong việc hóa giải 3 quan niệm sai lầm trong việc đánh giá nhân viên. Từ những năm 50 của thế kỷ trước, những hình thức […]
(028) 7777 9979

Call Now