Michelle Obama and 10 famous quotes

Michelle Obama 9 1

Michelle Obama 9 1

Những câu nói truyền cảm hứng của bà Michelle Obama; dành cho những ai đang cần tìm động lực để sống mạnh mẽ và hạnh phúc hơn

câu nói nổi tiếng của Michelle Obama
Những câu nói truyền cảm hứng của bà Michelle
Thất bại là một phần quan trọng trong quá trình trưởng thành
10 câu nói nổi tiếng của Michelle Obama
10 câu nói nổi tiếng của Michelle Obama
10 câu nói nổi tiếng của bà Michelle
10 câu nói nổi tiếng của bà Michelle
Câu chuyện cuộc đời bạn là của bạn, luôn là như vậy
10 câu nói nổi tiếng của vợ Obama
10 câu nói nổi tiếng của vợ Obama

EMSC – Giải pháp phần mềm quản lý nhân sự hiệu quả

Rate this post
(028) 7777 9979