HRIS software

15 May, 2020
john paul dejoria1 2237

Habits of successful people: 5 minutes a day by billionaire John Paul DeJoria

Billionaire John Paul DeJoria is the co-founder of hair care product maker Paul Mitchell and wine brand Patrón. According to Forbes, the 75-year-old billionaire currently has an estimated net worth of $3.1 billion. His success […]
7 May, 2020
nguyen nhan trien khai phan mem nhan su that bai

Reasons why HR software implementation can fail

Các doanh nghiệp lựa chọn triển khai phần mềm nhân sự vì nhận thấy được nhiều lợi ích kinh tế và nâng cao hiệu quả mà phần mềm quản lý nhân sự mang lại. Tuy […]
5 May, 2020
7 cach de tao resume an tuong cho HR 4

7 ways to create impressive resumes for HR jobs

Người làm HR có thể đã thấy hàng trăm, thậm chí hàng ngàn hồ sơ xin việc từ những vị trí khác nhau. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa việc viết CV cho chính […]
(028) 7777 9979