fbpx

Set KPI and HR management stories

KPI va quan ly nhan su 1 scaled

KPI va quan ly nhan su 1 scaled

KPI là một trong những thước đo hiệu quả để đánh giá , theo dõi sự tiến bộ của mỗi cá nhân trong doanh nghiệp. KPI dùng để hướng nhân sự thực hiện, theo sát mục tiêu, chiến lược mà doanh nghiệp đề ra, cho biết hiệu suất và hiệu quả hoạt động của tổ chức. Tổ chức đặt KPI đúng sẽ khích lệ tinh thần làm việc và cố gắng của nhân viên. Nếu đặt KPI quá cao sẽ dễ gây áp lực quá sức với nhân viên và phản tác dụng.

Mục đích đặt KPI

– Giúp đánh giá khách quan hiệu quả công việc

– Đánh giá kết quả làm việc và sự tiến bộ của nhân viên theo thời gian

– Giúp nhân viên tập trung vào những mục tiêu qua trọng nhất

– Làm giảm tính mơ hồ và không chắc chắn trong tổ chức

– Công cụ để đo lường các chỉ tiêu, giá trị hợp lý

– Có thể kiểm chứng, đảm bảo độ chính xác của dữ liệu

KPI và câu chuyện quản lý nhân sự

Sai lầm khi đặt KPI

 • Đặt các thước đo, giá trị đo lường ở mức dễ dàng đạt được hoặc quá cao
 • Thiếu sự liên kết chặt chẽ giữa thước đo với chiến lược của công ty
 • Vận hành hệ thống đo lường không gắn với chính sách lương, thưởng
 • Thiết kế quá nhiều KPI cho một bộ phận, một vị trí
 • Thiếu kiên trì và thiếu quyết liệt khi sử dụng hệ thống KPI
 • Không thường xuyên đánh giá, cải thiện KPI

Làm thế nào để xây dựng KPI hiệu quả

 • Xây dựng những chiến lược có thể đo lường, truyền tải và triển khai một cách dễ dàng hơn
 • Lựa chọn và thiết kế các thước đo hiệu quả công việc phù hợp với từng vị trí
 • Áp dụng các công cụ đo lường một cách cẩn trọng, sử dụng một cách hợp lý và đúng đắn
 • Nhận thấy các dấu hiệu thông qua các thước đo để biết liệu các hoạt động có đang được cải thiện hay không
 • Thường xuyên cải tiến các báo cáo và hệ thống đo lường đánh giá phù hợp với tình hình thực tiễn

Các bước trong quá trình thiết kế KPI

Trước khi thiết kế KPI:

Bắt đầu xây dựng mực tiêu bằng các chiến lược đúng đắn. Sử dụng một trong những phương pháp phổ biến để thiết lập các mục tiêu và xác định chiến lược như Balanced, Scorecard, SMART, MBO, OKR, WIG hoặc các phương pháp khác.

Đặt KPI:

 • Mô tả kết quả các mục tiêu cần đạt
 • Hiểu các thước đo KPI sử dụng
 • Lựa chọn các thước đo chính xác cho mỗi mục tiêu đề ra
 • Thiết lập chỉ tiêu và ngưỡng chỉ tiêu
 • Xác định tài liệu và thông tin cần thu thập để đo lường

Phân tích kết quả hoạt động:

 • Thu thập và theo dõi hiệu suất
 • Phân tích và rút ra kết luận

Sưu tầm bởi EMSC – Giải pháp phần mềm quản lý nhân sự hiệu quả

(028) 7777 9979