Danh sách khách hàng

Danh sách khách hàng

Đội ngũ cán bộ tư vấn của EMSC được đào tạo chuyên môn về CNTT và Quản trị Nhân sự, có kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, áp dụng công nghệ trong quản trị, xây dựng chiến lược công ty, thiết kế hệ thống tổ chức và hệ thống quản trị nguồn nhân lực cho nhiều khách hàng là Doanh nghiệp lớn trong nước và các Doanh nghiệp FDI.

Ngoài ra, chúng tôi có một mạng lưới các chuyên gia tư vấn cộng tác thực hiện các dự án. Với mô hình tổ chức năng động như vậy chúng tôi có thể thu hút được nhiều nhân tài vào các vị trí phù hợp trong từng dự án.

Nhóm cán bộ tư vấn triển khai được lựa chọn có sự tổng hợp về chuyên môn và kinh nghiệm, bao gồm các chuyên gia về chiến lược, tổ chức, nhân sự nhằm đáp ứng được những yêu cầu tổng hợp của doanh nghiệp.

Vì vậy, EMSC chúng tôi luôn luôn lắng nghe, chia sẻ và hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng để giúp dự án được hoàn thành tốt nhất. Mỗi khách hàng chính là niềm tự hào của chúng tôi. Và chúng tôi tự hào nhất là khi khách hàng sử dụng phần mềm nhân sự được hiệu quả tốt nhất, được trân trọng sau mỗi dự án, và có được sự phản hồi tích cực dành cho phần mềm HRIS của EMSC

Khách hàng tiêu biểu

coteccons KHTB
BM windows KHTB
taimuihong KHTB
Hai Nam KHTB
bwaco KHTB
DVF KHTB
phu my wasuco
Alliance KHTB
Aconcept KHTB
malloca KHTB
Andros - KHTB
bowker KHTB
premier VN
PCT KHTB
NV Trans KHTB
Nhat Quynh KHTB
Ho Le Gia KHTB
Eagles Global Forwarding KHTB
viet lotus
Bon KHTB
logo-mainetti
(028) 7777 9979