Nền tảng công nghệ

EMSC không tập trung hóa vào một module hay một quy trình đặc thù mà đi sâu vào tính tổng thể của hệ thống, từ đó đưa ra những thông số hữu ích, những phân tích kịp thời giúp nhà quản trị có được thông tin cập nhật và hoạch định chiến lược nhân sự. EMSC rất phù hợp với các mô hình doanh nghiệp có nhiều đơn vị thành viên, nhiều công ty con, nhiều chi nhánh, nhiều nhà máy hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau…

Hệ thống đảm bảo vận hành 24/7 theo tiêu chí chuẩn đưa ra cho giải pháp phần mềm với mô hình web-base

Khả năng tích hợp tùy biến cao với các hệ thống như OTP (Once Time Password), ERP, CRM, Accounting, iBHXH(T24, Viettel, VNPT,...), AD (Active Directory), Open LDAP, Tất cả các dòng Máy chấm công …

Bảo mật cao với khả năng mã hóa: Mã hóa đường truyền SSL theo chuẩn quốc tế; Mã hóa thông tin nhạy cảm: Lương, phụ cấp, ...

Tốc độ ổn định và xử lý nhanh (Chấm công, tính Lương vượt tiêu chuẩn quy định)

Khả năng lưu vết, sao lưu và phục hồi dữ liệu thuận tiện giúp cho việc quản trị và bảo trì hệ thống đơn giản và an toàn.

Ngoài những nổi trội đặc biệt đó thì HRIS luôn được bảo trì và nâng cấp kịp thời trước những thay đổi của Luật, đảm bảo việc vận hành và tuân thủ của khách hàng luôn ở mức cao nhất.

(028) 7777 9979